woensdag 16 januari 2013

Van hydroponics tot cobbuilding: tuanis!

We hebben alweer vijf dagen Villas Mastatal achter de rug. Na een 'rustig' weekendje - met enkele regenwoudverdwaaltochten, watervaldouches en een vleermuisgrot – zijn we maandagochtend aan onze werkweek begonnen. Met meer dan twintig vrijwilligers is de leergierigheid hier heel groot. 


Dat is ook waar de heer des huizes, Javier, op doelt. Samen met zijn vrouw runt hij de boerderij van zijn schoonouders. Een tropisch stukje grond van twintig hectare groot, waarvan de helft regenwoud is. Fier leidde hij ons rond op zijn finca om ons zijn stukje fauna en flora te tonen. Van 'doodgewone' brocolliplanten tot biodieselbomen, van papaya's tot hydroponics: het aanbod van organisch tuinieren wordt hier als het ware uitgebreid week na week of vrijwilliger na vrijwilliger. 

 

Op onze eerste werkdag mochten we al meteen doen waar we goed in waren: verse koeienvlaaien scheppen, in een iets zuiderser kader weliswaar, maar het komt overal op hetzelfde neer. Met een schop en een emmer gingen we de stinkende hoopjes verteerd gras te lijf. Ditmaal niet om te composteren, – alhoewel 'caca de vaca' hier ook een dankbaar ingrediënt van de composthoop is - maar wel om onze eerste kennismaking met cobbuilding tot een goed einde te brengen.Tomàs, een Franse vrijwilliger met natuurbouwskills, leerde ons de eerste kneepjes van het vak. Al rubberlaarsstampend prepareerden we het mengsel waarmee later het kippenhok zal opgebouwd worden: zand, aarde, water, kokosnootvezels en als kers op de taart verse koeienstront – of zoals onze Franse vriend het noemt 'koepoe'. De details en verdere informatie gaan we later 'vrijgeven'. Villas Mastatal is een plaats waar mensen ideeën kunnen uitwisselen en nieuwe technieken uitproberen. Javier staat open voor alle suggesties zolang het maar in harmonie is met de natuur. Aquaponics is één van die systemen die wij eerder op onze trip al tegenkwamen, maar in een ander klimaat en onder een iets andere vorm. 

Bamboe zagen voor het dak van het kippenhok

Aan inspiratie geen gebrek hier – de overload aan informatie bezorgt ons als het ware een writers block. Geen nood, jullie komen alle ecologische details tot in de puntjes te weten.

We hebben trouwens gisteren onze eerste mono (=aap) gezien. Jammer genoeg reikte Tines lens net niet ver genoeg om zijn snoetje een scherpe teint te geven. Een ander diertje dat wel stil bleef zitten, willen we jullie niet onthouden.

Bananenspin


From hydroponics to cobbuilding : tuanis!
 
It has already been five days since we arrived here in Villas Mastatal. After a 'calm' weekend exploring the local rainforest – getting lost –, waterfall showers and a bat cave, we started our workweek on Monday morning. With more than twenty volunteers the will to learn is huge here.

That is also what Javier, our host, is aiming for. Together with his wife he runs the farm of his parents in law. A tropical piece of ground of twenty hectars, of which the half is rainforest. Proudly he gave us a tour on his finca to show us his natural kingdom. From broccoli plants to biofuel trees, from papaya to hydroponics: the offer of organic gardening expands week after week, volunteer after volunteer.

On our first day of work we could immediately show our qualities : we got to shovel fresh cow poo. We're in a more southern surrounding than normal, but we can assure you cow poo smells the same wherever you go. With a shovel and a bucket we conquered those little piles of digested grass. This time not to compost – although here in Costa Rica caca de vaca is also an important ingredient of the compost heap – but to do cobbuilding.


Tomàs, a French volunteer with nature building skills, taught us his ground rules. With rubber boots – wellies for the English English under us – we prepared the mixture from which we will build the chicken run later on : sand, dirt, water, coconut fibres and at the top of the bill fresh cow poo – or koopoo as our French friend said. More details will follow.

Villas Mastatal is a place where people can exchange ideas and try out new techniques. Javier is open to all suggestions as long as they are in harmony with nature. Aquaponics is one of those systems, which we already discovered on our trip earlier, but in another climate and under a different shape.

No lack of inspiration here – the overload of information even gives us a kind of writers block. But don't worry, we'll give you all the ecological details later on.

Yesterday we saw our first mono (= monkey) by the way. Unfortunately the lens of Tine's camera didn't reach far enough to capture his cute face. Another animal, which did sit still, we don't want to hold back from you.

2 opmerkingen:

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!