woensdag 11 december 2013

18 miljard voeten op aarde in 2050 ... Vredeseilanden en Globelink trekken aan de alarmbel!

Wat zou er gebeuren als je een bende enthousiaste jongelingen een weekend lang laat onderdompelen in de wereld van de duurzaamheid? En dan nog meer specifiek: als je hen laat brainstormen over 'de vraag van 9 miljard'?

Het is 5 voor 12 ... de brainstormklok! 

STORMEN is alvast één juiste beschrijving.

Gors-Opleeuw was de Haspengouwse plaats waar alles gebeurde. Maar wat bedoel ik nu juist met 'de vraag van 9 miljard'? Heel 'simpel'. In 2050 zal onze wereldbol het gewicht van 18 miljard voeten moeten dragen - heb je hem? Een uitdaging waar menig hersenstel zich al over gebogen heeft: hoe kan je deze monden op een DUURZAME manier blijven voeden?  Enkele weekends geleden stonden ook mijn (Eveliens) duurzame radaren op kruissnelheid. En dat was nog maar de start van het duurzame jongerentraject georganiseerd door Vredeseilanden in samenwerking met Globelink!

Vredeseilanden komt al jaren op voor boeren (en hun rechten) in het Zuiden én ook bij ons. Ervoor zorgen dat boerenfamilies een leefbaar inkomen krijgen, daar streeft de organisatie naar op een duurzame manier. In België helpt Vredeseilanden supermarkten om de landbouwketens achter hun producten duurzamer te maken. Daarnaast pleiten ze bij overheden en het bedrijfsleven voor een gunstiger klimaat voor landbouwbedrijven wereldwijd en stimuleren ze consumenten om voor duurzame voeding te kiezen.

Globelink is een jeugddienst dat duurzame ontwikkeling immens hoog in het vaandel draagt. Hun visies delen ze graag met scholen, speelpleinen, maar nu dus ook met een dertigtal 'duurzame jongeren'.

Wat mag er in de soep? 


De meisjes van Globelink kwamen volledig in thema aangesnord met een Cambio-wagen. En al heel snel werden we om de oren geslagen met ecologische waar - en onwaarheden. De ecotwister bracht alles een beetje op gang. Daarna zorgden ook andere doe - en denkopdrachten ervoor dat er een groene sfeer in de hostel hing.

Ecotwister


Op zaterdagmiddag maakten we kennis met een lokaal Haspengouws fruitbedrijf: Hellingenfort. Een van de hete discussies die eerder gevoerd werd tussen de jongelingen, was de keuze tussen lokaal en/of fairtrade voedsel. Laat ons eerlijk zijn, een terecht, maar aartsmoeilijke discussie - een mengeling van beide lijkt mij alvast één juiste oplossing. 


In de boomgaard van Hellingenfort 


Dat boer Karel een ongekende passie heeft voor de peren, appels en kersen die in zijn boomgaard groeien en bloeien was al heel snel duidelijk. De manier waarop de man zijn bomen tak voor tak in de juiste richting snoeide, deed meerdere 'oooh'-klanken uit onze monden ontsnappen. Ook de uitgebreide 'smikkel-en proefsessie' viel in goede aarde - nooit geweten dat er op één boerderij zoveel verschillende smaken appels te vinden waren! 

Boer Karel gepassioneerd aan het woord 


's Avonds vond de langverwachte simulatie plaats van de 'FAO-debatavond' - FAO = Food and Agriculture Organisation, van de Verenigde Naties. GGO's (Genetisch Gemanipuleerde Organismen) waren het onversneden thema van de avond. De Transfarmers - een fictieve groep van lokale, duurzame 'boeren' die ijveren voor de terugkeer naar kleinschalige landbouw zonder ggo's, pesticiden en andere niet-natuurlijke hulpbronnen. Ik maakte deel uit van die groep - Monsanto, Brazilië, AB Inbev, Navdanya, ... al deze actoren zaten rond de debattafel. Door de uitgebreide informatiemap die Globelink voorzien had, kon iedereen zich helemaal in zijn rol inleven. En dat de discussies soms hoog konden oplaaien, werd al heel snel duidelijk. GGO's, voor of tegen? Of ergens middenin? Hoe plaats je genetisch gemanipuleerde organismen naast een bioboer die kost wat kost enkel de natuur haar gang wil laten gaan? En hoe kan een kleine boer zulke wetenschappelijke hoogstandjes betalen?

Transfarmers 

De Indische delegatie van Navdanya 

Voor mij was het alleszins 'duidelijk': na het eerste weekend zijn er heel wat deuren geopend. Ook heel veel vragen die nu nog in het ijle zweven ... Het doet me vooral zin krijgen in meer! Meer interessante sprekers, meer discussies, meer brainstormsessies. Doel van dit alles? Samen met de trekkende organisaties een soort van visietekst opstellen over 'de vraag van 9 miljard' én die campagne ook verspreiden. Mensen aan het denken zetten en zelf mondige ambassadeurs worden. Ik kijk alvast uit naar de volgende bijeenkomst ...