donderdag 13 juni 2013

Fietskeuken

Jaja, fiets en keuken, twee substantieven die je misschien niet direct samen zou plaatsen, maar in Gent doen ze het. Jammer genoeg hadden we het niet zo letterlijk genomen waardoor we de kookkunsten van Floor aan ons voorbij moesten laten gaan onze maagjes zaten al vol met heerlijke vegetarische spaghetti van onze logementverschafster en vriendin Jana. Gelukkig hadden de twintigtal aanwezigen in de oude meubelfabriek het concept wel begrepen en werd er gezellig gesmuld.


Sinds begin dit jaar heeft de vzw Fietskeuken hier een onderkomen gevonden. En blijkbaar niet alleen deze vzw. Ook andere verenigingen hebben hier hun plekje. Dit om leegstand en verkrotting tegen te gaan. Ze huren het lokaal voor een symbolische prijs van 1 euro per jaar.

Celien, één van de oprichtsters van dit leuk initiatief bracht het idee mee uit Wenen. Daar werkte ze tijdens haar erasmusperiode mee als vrijwilliger in the bike kitchen. Ze vond het initiatief zo leuk dat ze besloot om samen met enkele andere fietsliefhebbers, waaronder Sander van Cargo Vélo, in Gent een fietskeuken te starten. Doel: de fiets promoten als sociaal bindmiddel.


Het concept is simpel. Iedere donderdag is het repareerBAar. Van 18u tot 22u is iedereen welkom om aan zijn fiets te komen sleutelen. Alle materiaal is voorhanden om simpele herstellingen aan je fiets te verrichten. Enkel duurdere dingen als een ketting, koop je beter aan en breng je mee. Vrijwilligers – fervente fietsliefhebbers, fietsenmakers,... – staan je bij met raad en … neen, de daad moet je zelf stellen. Het is de bedoeling dat je aan je eigen fiets leert werken zodat wanneer je - zoals onszelve - een fietsreisje wil maken naar Denemarken, je jezelf kan behelpen.


Terwijl iedereen naarstig sleutelt, wordt er een lekker potje gekookt. Gezelligheid troef! Is het eten klaar, schuift wie wil, zijn stoel bij - ons ecotrippend oog viel op stoelen met zittingen gemaakt uit oude fietsbanden. Kostprijs van dit alles? In de fietskeuken werken ze met een vrije bijdrage. Je geeft wat je vindt dat je moet geven. Wij vinden dit alvast een fantastisch initiatief. Wie meer wil weten, neem gerust een kijkje op hun site www.fietskeuken.org. 
Bike kitchen


Yes indeed, bike and kitchen, two substantives you normally would not put together but in Ghent they do it anyway. Unfortunately we hadn't taken the word literally, and so we couldn´t have a taste of Floor's cooking art - our stomachs were already filled by the delicious vegetarian spaghetti of our friend and hostess Jana. Luckily the other attendants in the old furniture factory did get the concept and enjoyed the cosy meal.Since the beginning of this year the 'Bike Kitchen' has find an undercome in this old building. And they're not alone. Also other associations have their place here. In this way the city wants to counter vacancy and dilapidation. They hire the place for a symbolic price of one euro a year.


Celien, one of the founders of this initiative brought back the idea from Vienna. There she worked as a volunteer in a bike kitchen during her erasmus period. She liked it so much dat she decided to start one in Gent together with some other cycling enthusiasts, including Sander from Cargo Vélo. Their goal: promoting the bike as social binding agent.The concept is simple. Every Thursday there is a 'repair bar'. From 6pm till 10pm everybody is welcome to tinker with his bike. All material is available so one can do simple repairs on his bike, only expensive things as a chain, you better buy and bring with you. Volunteers - fervent cycle enthusiasts, bycicle repair men,... - help you with word and... No, not with deed. The act you have to do yourself. The intention is to teach you how to fix your bike so that when you - like ourselves - want to do a bike trip to Denmark, you´re not helpless.

While everybody is busy fixing his bike, a delicious meal is prepared. Cosiness before everything! When dinner is ready, whoever wants to eat just takes a chair - our ecotripping eye fell on the chairs with seats made out of recycled tires. Cost price of this all? In the bike kitchen they work with a free contribution. So you give what you want. We are already a big fan of the 'Bike Kitchen'! Let's hope we find some on our way.
 

1 opmerking:

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!