vrijdag 19 april 2013

Ecotrippen in Antwerpen, het is eens iets anders!

Het was voor ons allebei lang geleden dat we voet aan wal hadden gezet in Antwerpen. Tijd dus om ook in ’t stad even onze econeus te volgen. Na het afschuimen van enkele retro tweedehandswinkels, stapten we recht op ons eerste doel af: het Ecohuis.

Met Nico De Maeyer als gids en verteller, maakten we kennis met de doelstellingen van het Ecohuis. Reeds tien jaar lang zorgt deze stadsdienst ervoor dat ook de stadsmensen een groen tintje kunnen krijgen. De nadruk wordt vooral gelegd op duurzaam bouwen en wonen, maar ook andere groene onderwerpen komen aan bod. Het jaar 2013 staat helemaal in het teken van groene gevels. Want hoe kan je een metropool als Antwerpen een beetje opsmukken? Juist ja, wij zijn alvast de grootste voorstanders van groen in ’t stad. 
Nico vertelde dat het Ecohuis een enorme evolutie heeft doorgemaakt. In de jaren 90 was er een grote nood aan informatie over deze materie en van daaruit is dus het idee gegroeid om een soort huis op te richten van waaruit workshops, advies enzovoort over milieubewust wonen een uitweg konden vinden. 

De allereerste groep mensen die gebruik maakte van deze dienst was heel duidelijk af te bakenen als een groep van milieuliefhebbers. De laatste jaren is de doelgroep echter geleidelijk aan veranderd. Meer en meer blijkt er nood te zijn aan kostenbesparende oplossingen - de crisis lijkt zich overal in vast te bijten. Deze mensen hebben niet zozeer 'het redden van het milieu' als hoofddoel, maar als zij beseffen dat milieubewust bouwen ook een mooiere portemonnee-inhoud kan betekenen, dan zou hun interessegebied wel eens durven verbreden. Een heel andere aanpak is daarvoor nodig, zo blijkt. Om het even over de politieke boeg te gooien: in het bestuursakkoord van Antwerpen staan bijvoorbeeld initiatieven om mensen met een laag inkomen te bereiken. Zo is er een groene lening mogelijk voor deze doelgroep aan nul procent. Dat het Ecohuis gelegen is in een meer achtergestelde buurt van Antwerpen is dan weer een Europese aanbeveling. Om die omgeving als het ware ‘op te smukken’. 

Interactive way to see your water use


Bij het Ecohuis kan je terecht om voorbeelden van duurzaam bouwen met eigen ogen te bezichtigen. Zo zie je verschillende voorbeelden van isolatie, kan je houtsoorten vergelijken en zie je daarenboven hoe je zelfs met enkel een vierkante meter ter beschikking, je eigen groentjes en plantjes kan kweken. Daarnaast kan je gratis advies inwinnen bij de heuse ‘ecohuisdokter'. En op het dak zijn naast zonnepanelen ook bijenkasten terug te vinden -geen nood, blijkbaar kweken ze in steden niet agressieve bijen, geruststellend niet?


Wij namen ook een kijkje in hun stadstuintje, waar ze op dit moment volop verticaal tuinieren aan het uitproberen zijn. Dat je met oud keukenmateriaal en een oude sportschoen meer kan doen dan dumpen in het containerpark is bij deze bewezen! Laat die inspiratie maar lekker opborrelen vanuit je achterhoofd. En mocht je een geweldig voorbeeld hebben over recyclage in de tuin: laat het ons dan weten. Een fotootje naar ons adres ecotripping@hotmail.com of op onze facebookpagina en wie weet komt jouw ideetje dan wel terecht in onze reportage over 'recycleren in de tuin'.


New hype, square gardening

Bee hotelEvelien between alternative flower pots


Isn't this nice?

Another recycling idea?

Self made bench, tested by Tine

Ecotripping in Antwerp, for a change!


For the both of us, it had been a long time since we've been in Antwerp. Time to let our eco nose lead us to 't stad (that's what the inhabitants of Antwerp call their city). After visiting some second hand shops, we went straight for our goal: The Ecohouse.

With Nico De Maeyer as our guide, we got to know everything about the aims of the Ecohouse. For ten years this city service makes sure that also the city people get a green tin. The emphasis is mostly on sustainable building and living, but also other green subjects are brought to their attention. 2013 is all about 'green facades'. Because how can you embellish a metropole like Antwerp? Right... we are already big proponents of green in the city.

Nico told us that the Ecohouse has come leaps and bounds. In the nineties there was a great need for information about sustainable building, so the idea grew to build a kind of house where workshops could be organised and advice could be given about sustainable living.

The first group of people that gratefully used these service was a group of environmental enthusiasts. During the last few years this target group slowly changed. More and more there seems to be a need for cost saving solutions - the crisis is everywhere. The main goal of these people isn't 'saving the environment' but they realise that environmentally conscious building also can mean more money in your wallet. These people need a very different approach, so it seems. To talk about politics for a moment, in the administrative accord of Antwerp there are for example initiatives to reach people with a lower income. These group can apply for a 'green loan' with zero percent. The Ecohouse is built in a so called 'poorer' area of Antwerp, due to a European recommendation, which is aimed at reaching this target audience.

At the Ecohouse you can experience examples of green building. You can inter alia see and feel, different types of environmental friendly insulation, you can compare different types of wood,... Moreover you learn more about how to grow your own plants and vegetables on a few square meters. The 'Ecohouse doctor' gives you free advice. And on the roof you can find next to solar panels also bee hives - don't worry, in the city they cultivate a non aggressive type of bees.

We also had a look in their citygarden, where they are experimenting with vertical gardening right now. They prove that you can do more with old kitchen material and shoes than throw them away! Let your inspiration flow and if you have a great example for recycling in the garden, let us know. Send a picture to our address ecotripping@hotmail.com or on our facebookpage and who knows, we may write about your idea in our reportage about 'recycling in the garden'.

1 opmerking:

  1. Hey Evelien! Fijn dat je het leuk vond in Antwerpen! Check zeker ook eens http://susta.be : een showcase van duurzame bedrijven in Antwerpen!

    BeantwoordenVerwijderen

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!