vrijdag 25 januari 2013

We love ecoZoals we eerder op onze Facebookpagina al aankondigden gaan we samen met I love eco in zee. Tweewekelijks laten we enkele Costa Ricaanse avonturen op hun blog los. Deze week verklappen we eerst onze diepste ecogeheimen en geven we een kleine terugblik op onze eerste drie maanden ecotripping. Hieronder vind je een van onze antwoorden.Wil je meer lezen neem dan zeker een kijkje op hun pagina.
"Onze perfecte eco wereld is een wereld waarin het niet voelt als een inspanning om ecologischer te leven. Het is een wereld waar het woordje eco niet zoveel meer gebruikt wordt, maar waar het gewoon normaal is dat je schone lucht inademt, gezonde voeding eet, ... De perfecte eco wereld is een plaats waar we ons gezonder voelen en een beetje dichter bij de natuur staan."
Samenwerken. Het klinkt als een heel eenvoudig werkwoord, maar het houdt meer in dan je denkt. Samen op zoek gaan naar een plekje op aarde waar eco niet langer een modewoord is, maar een leefwijze. De voorbije maanden merken we dat samenwerking zelfs een sleutelwoord is als het aankomt op dichter bij de natuur leven. Een beetje terugkeren naar hoe het vroeger was: samen groentjes kopen, biologische producten ruilen met elkaar, in groep een volkstuintje bewerken en nu ook Ecotripping en I love eco die de pollekes in elkaar slaan.                                        


We love eco 

Like we already mentioned on our Facebookpage: every two weeks we are going to write about our Costa Rican adventures on the blog of I love eco -It's in Dutch but Google Translate can help you. This week we reveal our deepest eco secrets and we give a retrospective about our first three months of ecotripping. Below you find one of our answers.
"Our perfect eco world is a world where it doesn´t feel as an effort to live more ecologically. It´s a world where the word eco isn´t used that much, but where people find it normal to breathe clean air, eat healthy food, ... The perfect eco world is a place where we feel  healthier and closer to nature."
Working together. It sounds as a simple verb, but it includes more than you think. To search together for a place on earth where eco is no longer a buzz word, but a way of living. Past months we found out that collaboration is a keyword if you want to live closer to nature. We have to return slightly to the past: buy vegetables together, exchange biological products with each other, work together in an allotment garden and now we also have Ecotripping and I love eco who join forces!

Follow my blog with Bloglovin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!