zondag 26 mei 2013

Caetshage, meer dan een boerderij ...

Culemborg? Nog nooit van gehoord... dan zullen wij daar eens vlug verandering in brengen. Na een fietstochtje van 75 km door duinen, bossen, velden en op het einde vooral een eindeloze dijk - al hebben we daardoor wel eventjes een tussenstop in Leerdam kunnen maken: tamelijk uitgestorven op een pinkstermaandag - kwamen we in het historische centrum van Culemborg terecht. Een onverwacht pareltje.


Na een kleine rondvraag werden we tot op de biologische stadsboerderij geloodst. In het veld zagen we nog net de arm van Boudien enthousiast zwaaien, waardoor we zeker wisten dat we op de juiste plaats gearriveerd waren.

Todd en Boudien zijn de boer en boerin van Caetshage. We wisten niet goed waar eerst te kijken en wat eerst te vragen. De stadsboerderij houdt heel wat meer in dan enkel het land bewerken en de schaapjes hoeden. Zo wordt op dinsdag rond half negen een heel gezellige 'boel' in gang getrokken. Een horde vrijwilligers, een vakantiekracht en zorgboerin Hilde maken dan hun opwachting.

Een zorgboerderij krijg je wanneer je mensen met een beperking de kans geeft om hen te laten meedraaien op de boerderij. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen kwaliteiten. De zorgboerin houdt een oogje in het zeil en houdt tegelijkertijd het hoevewinkeltje open waar naast biologische groentjes en fruit ook geheime en minder geheime: - kijk maar naar onze receptenpagina  - receptjes van haar hand terug te vinden zijn. Als je niet goed weet wat je juist kan doen met bepaalde groente, dan kan zij je alvast heel wat inspiratie bezorgen.Daarnaast vind je op het domein ook een kleurrijke pipowagen met tuintje terug waar een soort van kinderopvang plaatsvindt. Kinderen in aanraking brengen met de vruchten van de natuur in't stad ... waar anders kan je dan beter zijn dan op een biologische stadsboerderij?

Ook het schooltje uit de ecowijk in Culemborg komt hier wekelijks meehelpen op de akker en ook in het winkeltje. De boerderij draait als het ware op volle toeren! En de gezellige drukte wordt door alle bezoekers, klanten en vrijwilligers gesmaakt. Dat Boudien en Todd daarnaast nog de tijd vinden om ervoor te zorgen dat ongeveer 150 gezinnen wekelijks een vers groentepakket kunnen oppikken bij hen, kan je haast niet geloven.
De boerderij is in principe de overkoepelende bezigheid van alle activiteiten die plaatsvinden op Caetshage. Wij zelf hebben natuurlijk ook een dagje meegezwoegd. Eerst hebben we het - oerhollandse - schoffelen onder de knie gekregen - overtollige, te oude raapstelen werden door ons vakkundig mét een schoffel uit de 'kas' ( = serre) verwijderd - waarna we de vrijgekomen stukken al snel opnieuw bedekten met vruchtbare compostaarde. Even later - ingepakt in regenbroek en - jas - zaten we op onze knietjes onkruid zorgvuldig van tussen de knoflook te plukken. Een werkje waar Boudien al dagen naar en op uitkeek. De shetlander met een van de drie dochters van Todd en Boudien er bovenop, scheurde meermaals voorbij. 

Het is duidelijk dat deze familie een prachtig concept op poten heeft gezet. "Wij willen er graag voor iedereen zijn. We wonen uiteraard vlak naast een ecowijk, waar heel wat van onze 'klanten' te vinden zijn, maar daarnaast komen er ook gewoon heel veel mensen uit de stad zelf langs om te genieten van de versheid die je bij ons kan proeven. Dat onze boerderij ook zoveel verschillende sociale activiteiten huisvest, zorgt voor een grote betrokkenheid onder de mensen." Caetshage, more than a farm ...


Culemborg? Never heard of it... then we will change that in a minute. After a bicycle tour of 75 kilometres across dunes, forests, fields and at the end an endless dike - although we did make a short stop in Leerdam which was nice but kind of deserted at Pentecost - we arrived in the historical centre of Culemborg. An unexpected pearl.After a little bit of searching we found our way to the organic city farm. In the fields we saw the arm of Boudien enthusiastically waving at us, which ensured us that we had reached our destination.

Todd and Boudien are the farmers of Caetshage. We didn't know where to look first and what to ask first when we arrived. The city farm is a lot more than just working the land and take care of the sheeps. On Tuesday at about half nine a very lively bunch of people arrive at the farm. A group of volunteers, holiday workers and care farmer Hilde come in then, ready for a new day at Caetshage.A care farm is a place where you give people with a disability the chance to participate in the farm life. Everybody has his or her capacities. The care farmer keeps an eye on her group of people. Together with some of them she sells organic fruits and vegetables in the little farm shop. But Hilde also makes some secret and less secret recepies such as pumpkin jam, a kind of beetroot chutney,... If you don't know what to do with some kind of vegetable, she can give you inspiration.Also on the domain there is a colorfull living wagon with a garden where a childcare is located. To put children in touch with the fruits of nature in the city... where better to be than on an biological city farm?

Also the children of the school in the eco district of Culemborg come here every week to help Todd and Boudien. Caetshage is a very lively place! All the visitors, clients and volunteers seem to like the cozy busy life on the farm. It is almost a miracle that Boudien and Todd find the time to provide about 150 families of their weekly fresh vegetable packet, next to all this.We ourselves, helped on the farm for a day. We started with weeding - 'schoffelen' as it is called in the Netherlands. After we had removed the excessive 'raapstelen', we fed the dirt with fertile compost. A bit later - with our sexy rainsuits on - we were weeding on our knees in the fields. Yes, weeding we're getting good at it. The shetlander with one of Todd and Boudien's three daughters on his back, passed us by several times.

It is clear that this family built up a beautiful concept. "We want to be there for everyone. We live next to an eco district, where a lot of our customers live, but next to that we also have a lot of people from the city coming over to enjoy the freshness of our food. The fact that our farm organizes a lot of social activities, increases the involvement of the people."Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!