donderdag 16 mei 2013

LETSen, wa is da nu eigenlijk? ‘Betaal’ eens met Zeelse kloddekes!


Je hoort het stilaan links en rechts eens vallen. In de krant is er in de streekkatern al eens een artikeltje over geschreven. Maar je hoort het nog steeds in Keulen donderen? Geen nood: wij geven jullie EHBL: ‘eerste hulp bij LETSgevallen’.

Eerst eventjes de deskundige hulp van Wikipedia inschakelen: LETS is afkomstig van het Engelse ‘Local Exchange Trading System’. Het is dus een soort van lokale ruilhandel. Uiteraard is dit een beetje eenvoudig omschreven, maar de basis is hiermee alvast gelegd.

In Zele is er sinds kort ook een Letsgroep opgericht. Margot Van Miegroet heeft het concept hier uit de grond gestampt. “Ik ben al jaren lid van de Lokerse Letsgroep. Door LETS ben ik helemaal geïntegreerd in Lokeren, terwijl ik eigenlijk in Zele woon.” Tijdens een infomeeting van Voedselteams - ook een knap staaltje van ecologisch samen werken - in Zele keek Margot eens rond haar en ze ontdekte dat er groot letspotentieel te vinden was in Zele. Na een artikeltje in de krant contacteerde de gemeente haar met de vraag of zij de trekker wilde zijn van een Zeelse Letsgroep. “Ze noemen mij ook wel eens ‘de lachende pitbull’. Als ik iets echt wil dan laat ik het niet meer los.” En zo geschiedde: LETS Zele is uit de startblokken geschoten! 

De Zeelse Kloddekes zijn een digitaal alternatief voor onze euro’s. De bedoeling is dat elk lid van LETS een gevarieerd vraag en aanbod opstelt. Dit kan gaan van het aanbieden van je (biologische) groenteoverschotten of je grimekunsten tot de vraag naar hulp in de tuin of zelfs gitaarlessen. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. “Vorig jaar is er in Lokeren een heel trouwfeest geletst," vertelt Margot. “Daardoor merk je dat je heel ver kan gaan in je vraag en aanbod.”

Het kan ook een enorme boost voor je buurt betekenen: zo kan een werkloze terug geactiveerd worden door zijn diensten aan te bieden in ruil voor Kloddekes en mensen met een enorm druk leven die kunnen dan weer genieten van de diensten van anderen en hun ‘overconsumptie’ goed maken door het gerief dat ze niet gebruiken aan een voordelige ‘prijs’ op Elas – het digitale ruilplatform – te plaatsen.

Waarom zou je niet letsen, vragen wij ons dan af. Dus om de daad bij het woord te voegen: we hebben zomaar eventjes enkele geweldige fietskaarten kunnen letsen. Nu enkel nog onze 'kaartleestechnieken' bijschaven ... 

Wordt vervolgd!
LETS? What is it? Pay with 'Zeelse Kloddekes' 

You hear it now and then. They already wrote an article about it. But you still have no clue where I am talking about? No worries: we will give you 'first aid in LETStroubles'. 

First we use the professional assistance of Wikipedia: LETS comes from 'Local Exchange Trading System'. And that is the base. 

In Zele they recently established a 'Letsgroup'. Margot Van Miegroet introduced the concept in Zele. "I am already a member of the Letsgroup of Lokeren. By LETS I have got the opportunity to integrate in Lokeren, but off course ... I am living in Zele." During an information moment about 'Foodteams' - buying food in community - I looked around and noticed that there was a lot of potential in Zele. So there it all started and then Lets Zele got off the ground. 

The 'Zeelse Kloddekes' are an alternative for our euros. Every member of LETS gives a variated supply and demand. For example: you offer the surplus of your (biological) vegetables our you ask for guitare lessons. "Last year in Lokeren some people arranged a marriage with LETS! Some people cooked, other people made music ...". There are so many opportunities with LETS. 

It also gives a boost to your neighbourhood: an unemployed person can be reactivated by offer his services for Kloddekes in return, while people with a busy life can enjoy the help of the services and compensate their overconsumption by putting it on 'ELAS', the digital exchange platform. 

Why wouldn't you do it? So that's why we just decided to take part in LETS and we already have what we needed: some amazing cyclingmaps. Now we only have to practice our map reading ... aiaiaiai. 

To be continued!  

1 opmerking:

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!