donderdag 30 mei 2013

Moet er nog melk zijn?

Na alweer een groen ritje zijn we – met kurkdroge kledij, maar helemaal uitgewaaid – beland op de Beekhoeve, een biologisch melkveebedrijf.

Onze eerste ochtend stonden we om zeven uur – min of meer wakker – klaar om de koeien als het ware 'een duwtje op de poep' – de Belgische 'poep' welteverstaan – te geven. Boer Koos stond in de melkput terwijl wij de koetjes de juiste richting aanwezen. Met onze slaperige kopjes rolden we bijna door de mest van het lachen, toen een van beide alweer moest wijken voor een 'straaltje' urine dat een van de koeien rijkelijk liet vloeien. 


De melk die op dat moment richting tank stroomde, vonden we even later terug op de boerderijverse ontbijttafel. Melk is hier duidelijk hét sleutelwoord. Daarmee kan je alle codes kraken. Terecht fier liet Monique, vrouw des huizes, ons de verschillende vormen van melk uitproberen. Als kalvertjes stonden wij te springen om een hapje van haar roomkaas, yoghurt, karnemelk, kaas en nog zoveel meer te proeven. 


Koeien worden hier op een natuurlijke manier gevoed en verzorgd. Antibiotica wordt resoluut geweigerd, of als het dier dan toch geen andere uitweg heeft, wordt het niet als biologisch beschouwd zolang de antibiotica in het lijf zit. Vers gras is de hoofdmoot van het voedsel van de beestjes. Door de aanhoudende regenval en het koude weer konden ze hun weide echter niet op want dan zouden ze het hoofdbestanddeel van hun dagelijkse voeding vertrappelen. Gelukkig lopen de koeien wel rond in een open, zonverlichte stal waar ze dagelijks versgemaaid gras op het menu hebben staan. 


Maar de Beekhoeve is meer dan een boerderij. Het is een deel van de gemeenschap. Ze doen hun best om de mensen rondom de hoeve actief te betrekken in het werk en het leven op het land. Vrijwilligers krijgen de kans om hier de eerste kneepjes van het vak te leren. Wie dat wil, kan zijn eigen koe adopteren. Dan krijg je meermaals per jaar de kans om je eigen beestje extra aandacht te geven en je helpt daardoor de boerderij om aan hun biologische concept vast te houden. Je kan zelfs een koe op pensioen sturen. De 'pensioenkoeien' die jarenlang voor verse melk zorgden, krijgen de kans om op hun oude dag enkel nog te genieten van het grazen in de wei en zij hoeven het slachtmes helemaal niet te vrezen. 


Een vroegere koeienstal werd ingericht tot een gezellige feestzaal/vergaderruimte waar nog een heleboel nostalgische boerderijspulletjes in terug te vinden zijn. En toevallig vond er tijdens ons verblijf een gezellige, kleinschalige 'boerenbruiloft' plaats. 


Kees en Mireille trouwden op een dag waarop de zon soms hevig straalde, maar waarop de hagel ook wel eens ongenadig neerkletste. 's Middags stapte het bruidspaar, hun dichte vrienden en familie én wij een stiltewandeling te midden van de groene pracht en praal richting een klein schuurtje waar een originele, knusse viering werd gehouden. Klompen inclusief. Mooi detail: een zestal weken voor het trouwfeest had het koppel radijsjes geplant op het erf. Net voor de wandeling werden deze geoogst en uitgedeeld als teken van leven en verbintenis, net zoals de rauwe melk waarvan we allemaal even mochten nippen.Na dit alles liepen wij op een drafje terug om alle gasten te laten genieten van biologische taartjes, bionaatjes, en vooral de 'beruchte' stamppot van Monique.

De klompen, het knusse zaaltje, de radijsjes, kaaskaaskaas en melk, die typische enthousiaste Nederlandse tongval: de Beekhoeve toonde ons het leven op de boerderij en alle randanimatie zoals het echt nog is. Puur. Rauw. 

 

Do we need more milk?


After a new green ride on our bikes – we arrived totally blown away by the wind – in the 'Beekhoeve', an organic dairy farm.

The first morning we got up at seven o'clock, ready to give the cows a 'push on their asses' – 'poep' in Dutch. Farmer Koos was waiting for the animals in the 'milk hole' while we were showing them the right direction. With our sleepy heads we were almost rolling through the compost, when one of us again had to jump away for a peeing cow.


The milk that was flowing towards the milk tank, we found a minute later on the farm fresh breakfast table. Milk is clearly the key word here. Monique, the lady of the house, let us proudly taste her different forms of milk. As two happy calves we took a piece of her cream cheese, yoghurt, kefir, cheese and so much more.

Cows are fed and taken care of in a natural way here. They don't give their animals any antibiotics. If a cow is sick on an organic farm and they do give them medicins, it is not considered organic as long as the antibiotics are in the body.
Fresh grass is the main part of the food the cows get. Unfortunately due to the long rainfall and the cold weather, they could not enter the pasture because if they did, they would trample. Luckily they do walk around in an open, 'sunny' cowshed where they are daily fed fresh mown grass.

But the Beekhoeve is more than a farm. It is a part of society. They try their best to involve people actively in the work and life on the farm. Volunteers get the chance to learn the first skills of the job. Who wants, can adopt a cow. Then you can give your animal some extra attention. In this way you help the farm to maintain their biological concept. You can even send a cow on retirement. 
These 'retired' cows which have given fresh milk for years, get the chance to pass their last years, enjoying the grazing in the meadow and they don't have to fear the butcher's knife.

A former cow shed is transformed into a cozy party area / meeting room where there are to find a lot of nostalgic farmer stuff. And by coincidence there was a little, intimate 'farmer wedding' during our stay.


Kees and Mireille got married on a day the sun was shining strongly from time to time, but where the hail dropped unmercifull down from the sky.
In the afternoon the wedding couple, their closest friends and family members and us took a silent walk in the middle of the green beauty towards a little shed where they had an original, intimate celebration. Clogs inclusive.


After all this we 'ran' back to the hall to give the guests some biological cakes, bionaatjes, and Monique's famous stew.


The clogs, the cosy place, the cows, cheese cheese cheese, that typical Dutch language: the 'Beekhoeve' showed us the farm life and all of it's animation as it really is. Pure. Raw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Al wie graag een berichtje achterlaat of een reactie schrijft: laat maar komen!